حیض و نفاس

دُرُود شریف کی فضیلت. آیا پاک بودن زن از حیض و نفاس در طلاق شرط است؟ جواب: زن باید هنگام طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و نیز شوهرش در آن پاکى با او نزدیکى نکرده باشد و اگر درحال حیض و نفاس که پیش از این پاک بوده با او نزدیکى نموده باشد

2023-02-09
    فيلم فتاه ذ
  1. قاعدگی در ماه رمضان آیت الله سیستانی
  2. حیض و نفاس
  3. Mar 14, 2021 · حَیض و نِفاس کے متعلق احکام
  4. ۵